ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului

Slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor. Lazar Saineanu - Influenta Limbii Turce

Lazar Saineanu - Influenta Limbii Turce

Crimeif, unde se coborr In sec. De aci o parte dintrInsiT emigrarA, In sec. XVII, in Basarabia meridionalg, unde Moldova deveni tinta jafurilor si barbarief lor, c'Aci el de felul qice un cronicar bontemporan Amiras III, gilt r6T si jn11, si el de-a pururea pohtesc nepace, c5, pacea indelungat lor le e srcie ET asa at fost deprinsl asupra Moldolor vel ca nisce lupi asupra unei turme de oI".

Despre obiceiurile TItarilor, a se vedea o interesant 5. Incursiunile le faceat obicInuit iarna, cnd apele erag Inghetate : orase si sate se ardeat, jaful era cumplit cf.

 • Pierde grăsime ca un atlet
 • Pierderea în greutate după febra dengue
 • Cu acordul pictorului, cruia i aducem calde mulumiri.
 • Poate scădea în greutate bp
 • Cât de repede nu pierde în greutate alăptare
 • Trebuie să aibă 18 ani pentru a cumpăra pastile de dietă, trei lucruri pe
 • Materialul de pierdere în greutate

Hammer descrie dupa un martur ocular generalul Tott, autorul Memoriilor asupra 'Maribor Intrcerea dintr'un asemenea ciambur, intreprins In de 'Marl sub Crim-GhereI : 0 jum6tate duzina de robI, doue duziniI de boI, cilia sail sse duzinI de of era adesea prada unul singur Tatar. Sacl atIrnatI de oblincul seleI contineag copiI, de la carI nu se vedeati de cat capul; o fata sedea Inaintea slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor, mama pe dindart, tat-6,1 si fiul pe pohodnic, iar boil si oile alergag Inainte ; un ochig neobosit veghea peste acsta prada si n'o scapa nicI odata din vedere1.

InTataril din Bugiac cerura, si obtinura de la MihaI-Voda Racovita o portiune aim- mita din pamIntul MoldoveI pentru hrana lor si pentru pasunea vitelor lor, pentru care se Indatorara a plti anual dijma productelor, asa numitul umr, 0 plata loculul sag chiria paniintuluI, numita Om. Elementul tatarese, In stocul turcismelor romane, se refera la traini insusI al Ttarilor CrimlenT i NogaT, carT in timp d'aprpe done secole ail venit in con- tinu atingere cu MoldoveniT.

La prima categorie de tatarisme archaice num6rAm: coliba ttgrsc se numesce in cronice aran oba ; cdpeteniile lor purtail numele de mirzad si iar la Cazacil tatarl asaul ; drile ce platiat Domnilor Moldove : arim, ili i upr, iar darea in miere a Domnilor Moldove care Hanul Ttarilor : ; razziele lor In Moldova: ciambur, jaful cu acea ocasiune : duium, tab6ra lor: cog, stgul lor: bunciuc ; ordinul autograf din partea HanuluT : iarlic.

La a doua categorie de vorbe ttreseT, speciale astkIT Moldovel, apartin vorbe ca: arcan, badie, bahmet, baibarac, capcan, cobuz, haraba sahaidac etc. Ialomita, pare a se trage de la un popor Mar: giagataie si mongol buragah tourbillon, tempte" eorespunde crivOul luI nostru cf.

De asemenea numele rhasivUltiT Bucegilor sing. Coltury, munte In Prahova, uncle se afl i BucegiT.

slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor

PecenegiT figurez la scriitorii comtempdranT sub diferite nume. Constantin Porphyrdgenetul, care ne-a lsat see.

 • Cum să pierzi vitele și greutatea coapsei
 • Cosmetica nationala de slimming
 • Он умолк, когда вагончик со свистом тронулся с места.
 • Pierderea în greutate verificați aplicația
 • Fata de burta inferioară pierde
 • Но действительно ошеломляет то, каким образом они сумели образовать эту грандиозную симбиотическую систему, сложностью своей намного превосходящую все, что мы можем представить.
 • Medicamente care vă ajută să pierdeți în greutate

Dupa sdrobirea puterii lor de catre Bizantinl la sfirsitul sec. XI, parte dintT se asOar6, in. Ungaria sub numele de Bisseni", unde trdird sub proprif lor cneji si judec6tor1, pang ce se pierdurA in nmul inru- dit al Cumanilor 17 localitati In Ardl si in Ungaria ca Beszeny, Besonovo etc.

slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor

Originea turca a Pecenegilor e mai presus de ori-ce indoiaM. Fiind dat caracterul positiv turc al limbel" cumane, urmz c si Pecenegii apartin aceluiasi nm.

Lazar Saineanu - Influenta Limbii Turce

Reposatul Hunfalvy, impingncl tendenta ugrizrii pn la extrem, IT consider de origine ugric si. Cele ateva nume proprii, singurele xern4site din graiul peceneg, le interpretz arbitrar cu ajutorul idiomelor ugro-fi- neze.

slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor

Dar tocmai acsts scurt nomenclaturs de triburi, provincif si cetAti pecenege, analisate de Vmbry, vorbesce In favrea turcismului acestill popor1.

Cumanii prM la scriitorii bizantini numele lor national C6Co adia. Oghuz, 1 Hunfalvy, Ethnographie Ungarn's, p. Pornind din stepa lor de MO Kurna, ef alungarg, pe Pecenegif de la Nordul Caspicef le ocupara locuinteleuncle if maf afla peste un secol si. Hordele lor pribege atacarA apof pe Slavf in ET rmaserA, in aceste locurf aprpe un secol i jumtate si par a fi trAit in bune relatiunf cu populatiunea indigena, derece o fractiune dinteinsif adopt in cele din urnf religiunea, limba i datinile romnesci; iar alt fractiune, fugind in de invasiunea mongolk se adgposti in Ungaria, uncle regele Bela IT dete un teritorit intre Tisa si Dungire numit dup dniT Cumaniaunde mal tWit se crestinar si se maghiarizaA ; altil.

Existenta Cumanilor pe pmintul romnesc o adeveresc peste 33 de nume topice i onornas- lice formate din Coman ca in Ardl i in BalcanI. MaI interesante sint propriile lor urme www. CARACAL, de la cumanul Sara kala castrum nigrum", in oposipne cu Ak kerman castrum album" : epitete luate din sfera colorilor si date oraselor si poprelor cf. Cara-lilac dupa un simbolism proprig naVunilor turco-tatare.

IAA cetatea Iasilor sag. Aci insA se impune o mare reserv cercettorului, de rece idiomele turcesci stilt frte putin variabile in timp si in spatiti, asa Ca limba celui mai vechiti monument uigur Kudatku bilik din sec.

X nu difer mult de idiorna-I modern giagatat E adev6rat c cunoscinta in privinta cuma- nei a dobindit un teren solid prin Dictionarul manuscris cumano-latin, dince Petrarca dAruise Bibliotecei din Venetia si despre care 1 D.

DintrInsul se pte vedea ce caracter pronuntat turc i in special tatar sat turco-oriental avea acsta idioma : ast-fel giagatal si cu. Fondul lexical nu difera intre cumana si idiomele nrudite, i miantele fonetice le gilt comune. Ast-fel find, ce criterit. Imprumuturile turcesd proprit-Olse nu exista In Arcll i cele cte-va turcisme din graiul banatn at venit prin mijlocirea Srbilor cf.

Pe de altg, parte, o serie din aceste imprurnuturl stilt adinc inradacinate In limba i se bucura do o mare circulatiune, ceea ce indica o proveninta mat veche de ct vorbele intrate prin filiera osmanlie. Asemenea elemente mat vechI ar fi bunk6rg, : beci't, In sens de suterana si de pivnitA boltita, se Oh In cumana bee'i el urbs munita" i In giagatal bisdin citadela" ; vorba lipsesce In alte dialecte tureesd, dar pare a fi supravietuit in nurnele turcesc al orasului Viena, Bee', care trecu la Srbi, Romn i Ungurl Bcs si al canil sens primitiv va fi fost dar suterana".

Georgescu, Nicolae - Un An Din Viata Lui Eminescu

Orasele Pesta ung. Astacy vorba e pretutindenea cunoscuta cu Ii4elesul de temeitt, slimmarea camisolului așa cum se vede la televizor culminant", sens logicesce dedus de la cel anterior : total r eizboiuli4 insemna mal Ina]: sgomotul bittdliei cf. Vorba figurza numai In cumana toy convivium" i.

In giagatai toy festin", pe and In osmanlia vorba sunA doy festin, repas nuptial". Hasde, care a relevat eel dinthiti im- portanta linguisticA, a unor asemenea eercetdr, consider5, ca elemente cumane archaismele romanescI acc 0 aslam, Etymologicum.